CV Johan Söderberg

i enlighet med

"Europeiska mallen för meritförteckningar".

 

Personuppgifter

 

Namn

Johan Söderberg

Adress

Gustav Möllers gata 2b, 211 51 Malmö

 

Telefon

040 12 12 22

 

Fax

 

 

Epost

johan.soderberg@distingo.nu

 

Medborgarskap

Svensk

 

Födelsedatum

63-09-25

Arbetslivserfarenhet

 

Tidsperiod

1983-1984

 

Arbetsgivarens namn & adress

Lilla Teatern i Lund

 

Typ av bransch eller sektor

Teater

 

Innehavd tjänst eller ställning

Ljussättare, tekniskt huvudansvarig.

 

Viktigaste arbetsuppgifter

Gick som lärling ett halvår först hos min företrädare. Ljussättning av en massa små evenemang. Ansvarig för belysningsavdelningen,
Skötsel och underhåll av all teknisk utrustning

 

 

 

 

Tidsperiod

1984-1986

 

Arbetsgivarens namn & adress

Theater Genique

 

Typ av bransch eller sektor

Teater, dans, musik

 

Innehavd tjänst eller ställning

Ljussättare, tekniskt huvudansvarig

 

Viktigaste arbetsuppgifter

Ljussättning och turnéteknik i södra Sverige, Tyskland och Österrike. Arbetade med bas i dåvarande VästBerlin

 

 

 

 

Tidsperiod

1987-1990

 

Arbetsgivarens namn & adress

Frilans

 

Typ av bransch eller sektor

Dans för barn o vuxna

 

Innehavd tjänst eller ställning

Ljussättare

 

Viktigaste arbetsuppgifter

Ljussättning. I förekommande fall även Turné teknik och planering i och utanför Sverige.

 

 

 

 

Tidsperiod

1987-1988, 1990

 

Arbetsgivarens namn & adress

Dansteatern Glashuset, Stockholm

 

Typ av bransch eller sektor

Dans för barn o vuxna

 

Innehavd tjänst eller ställning

Tekniker, tekniskt huvudansvarig

 

Viktigaste arbetsuppgifter

Ljussättning gästspel, Skötsel och underhåll av teknisk utrustning, Turné teknik och planering.

 

 

 

 

Tidsperiod

1989

 

Arbetsgivarens namn & adress

Svenska Riksteatern

 

Typ av bransch eller sektor

Teater

 

Innehavd tjänst eller ställning

Ljustekniker & Ljussättare

 

Viktigaste arbetsuppgifter

Turnerande ljustekniker/Ljussättare. Turnétekniskt skyddsombud.

 

 

 

 

Tidsperiod

1990-2000

 

Arbetsgivarens namn & adress

Frilansande, bland en massa teatrar & grupper i norr. Ögonblicksteatern, NorrlandsOperan mfl.

 

Typ av bransch eller sektor

Teater, Dans & Musik för barn & vuxna, Utställningar, Mässor, Turnéer

 

Innehavd tjänst eller ställning

Ljussättare, Teknisk Samordnare, teaterteknisk konsult och Föreläsare, Kursledare

 

Viktigaste arbetsuppgifter

Ljussättning. Projektstyrning, planering, budgetering, arbetsledning & pedagogiskt arbete

 

 

 

 

Tidsperiod

1998-1999

 

Arbetsgivarens namn & adress

Estetiska programmet, Midgårdsskolan Umeå

 

Typ av bransch eller sektor

Gymnasieskola

 

Innehavd tjänst eller ställning

Lärare i ämnet "Teaterproduktion".

 

Viktigaste arbetsuppgifter

Klassundervisning i ett ganska så vittomfattande ämne.
Utanför teatervärlden skulle man kanske kalla det "projektstyrning av konstnärliga och tekniska nätverksprocesser", som om det skulle klargöra...

 

 

 

 

Tidsperiod

1999-07-01...1999-10-31

 

Arbetsgivarens namn & adress

Skånes Dansteater

 

Typ av bransch eller sektor

Dans

 

Innehavd tjänst eller ställning

Teknisk Samordnare

 

Viktigaste arbetsuppgifter

Samordning, planering, budgetering, förhandling, projektstyrning, turnéplanering.

 

 

 

 

Tidsperiod

2000-01-01...2001-05-01

 

Arbetsgivarens namn & adress

Dansbiennalen 2001

 

Typ av bransch eller sektor

Festival

 

Innehavd tjänst eller ställning

Samordnare. Teknikansvarig.

 

Viktigaste arbetsuppgifter

Budgetering, Planering, projektstyrning, förhandling, Personaladministration, arbetsledning.

 

 

 

 

Tidsperiod

2001-08-01...2002-12-31

 

Arbetsgivarens namn & adress

NorrlandsOperan – Västerbottensmusiken AB

 

Typ av bransch eller sektor

Opera, Musikal, Musik, Dans.

 

Innehavd tjänst eller ställning

Koordinator och Planeringsledare i stabsfunktion till teaterledning.

 

Viktigaste arbetsuppgifter

Samordning, planering, projektstyrning, Organisationsutveckling, budgetering, kommunikation, förhandling.

 

 

 

 

Tidsperiod

2003-06-01...2003-06-25

 

Arbetsgivarens namn & adress

Botnia Musik AB

 

Typ av bransch eller sektor

Musik

 

Innehavd tjänst eller ställning

Teaterteknisk konsult.

 

Viktigaste arbetsuppgifter

Inventering av Västerbottens inlands mindre teaterscener och andra spelplatser. Sammanställning av statusraport och bild/faktamaterial.

 

 

 

 

Tidsperiod

2003-01-01...

 

Arbetsgivarens namn & adress

Frilans

 

Typ av bransch eller sektor

Teater, Opera, Musikal, Musik, Dans.

 

Innehavd tjänst eller ställning

Ljusdesigner, Teaterteknisk konsult.

 

Viktigaste arbetsuppgifter

Har gjort en hel del olika dans och teater föreställningar på senare tid...

Här är ett rätt roligt exempel- In Blanco.

 

 

 

 

Tidsperiod

2005-09-05...2008-04-23

 

Arbetsgivarens namn & adress

AB Ilmonte

 

Typ av bransch eller sektor

Scenteknik

 

Innehavd tjänst eller ställning

Försäljare/projektledare.

 

Viktigaste arbetsuppgifter

Projektledning och marknadsföring.

Ansvarig för att i samråd med tillverkare, byggherre, arkitekt och kund projektera, budgetera och genomföra scentekniska installationer i samband med nybyggnationer såväl som ombyggnationer och renoveringar.

Mina tekniska områden har huvudsakligen varit - ridåbanesystem, podiesystem, teleskopläktarsystem, lingångssystem (manuella, analoga & digitala), filmduksteknik för optisk optimering (liksom styrningar och integration), scentextilier i alla dess former samt, i en ganska så vid mening, -"teknik för dans".

Marknadsföringsansvaret bestod i ett huvudansvar utan egen budget för projektering, produktion och projektbudgetering av alla förekommande marknadsförande insatser.

Utbildning

 

Tidsperiod

1981-1983

 

Namn & typ av utbildningsanstalt

Kristianstad Konstskola

 

Viktigaste ämnen och yrkesfärdigheter

Bildspråk. - Måleri, kroki, skulptur, grafik - seende och praktik...

 

Typ av utbildningsbevis

Intyg genomgången kurs År 1 och År 2

 

Nivå i den nationella klassificeringen

Förberedande konstnärlig utbildning

 

 

 

 

Tidsperiod

2003-01-01 – 2003-04-10

 

Namn & typ av utbildningsanstalt

”Teaterns organisation, planering och ekonomi, För arbetsledare inom tillverknings och föreställningsteknik” - Dramatiska institutet

 

Viktigaste ämnen och yrkesfärdigheter

Organisation, Planering, ekonomi, personaladministration, kommunikation, ledarskap.

 

 

 

 

Tidsperiod

2004-01-19...2004-05-19

 

Namn & typ av utbildningsanstalt

Umeå Universitet, Konstvetenskapliga institutionen

 

Viktigaste ämnen och yrkesfärdigheter

Allmän konsthistoria A Metod och teori plus grundläggande konsthistoria.

 

Typ av utbildningsbevis

Kursintyg: Väl Godkänd

 

Nivå i den nationella klassificeringen

Högskola 20p

 

 

 

 

Tidsperiod

2004-06-14...2004-08-21

 

Namn & typ av utbildningsanstalt

Luleå/Piteå Tekniska Universitet.

 

Viktigaste ämnen och yrkesfärdigheter

MOCAP, Digital rörelseinmätning och bearbetning av rörelsedata i 3d-miljö

 

Typ av utbildningsbevis

Kursintyg

 

Nivå i den nationella klassificeringen

Högskola 5 p

 

 

 

 

Tidsperiod

2004-09-01 - 2005-01-21

 

Namn & typ av utbildningsanstalt

Umeå Universitet, Konstvetenskapliga institutionen

 

Viktigaste ämnen och yrkesfärdigheter

Allmän konsthistoria B

Problematisera - Fördjupa - Skriva

 

Typ av utbildningsbevis

Kursintyg: Väl Godkänd

 

Nivå i den nationella klassificeringen

Högskola 20 p

Personliga färdigheter & kunskaper

 

Första språk

Svenska

Övriga språk

 

Engelska

 

Läsfärdigheter

utmärkt

 

Skrivfärdigheter

utmärkt

 

Talfärdigheter

utmärkt

 

 

Tyska

 

Läsfärdigheter

bra

 

Skrivfärdigheter

bra

 

Talfärdigheter

bra

Sociala färdigheter & kunskaper

Att bo och arbeta med andra, i en multikulturell miljö, i situationer där kommunikation är viktig eller där lagarbete är väsentligt (t.ex. inom kulur eller idrott) osv.

 

Tjugofem år i TeaterSverige är en lång och ganska intensiv skola i socialt hänseende. Många starka viljor tillsammans varav jag själv förstås är en.
Jag har utvecklats mycket under de sista åren tror och hoppas jag (då jag inte i samma utsträckning varit en lika ensam frilansare). Med större ansvar och utökade kunskaper inom personaladministration, Arbetsmiljöarbete, Gruppdynamik, organisationsteori, ekonomistyrning mm.

Organisatoriska färdigheter & kunskaper

Exempelvis samordning och administration av människor, projekt, budgetar; på arbetet, inom ideell verksamhet (t.ex. inom kultur eller idrott) och i hemmet osv.

 

Förutom i alla de fall då jag faktiskt arbetat som samordnare/koordinator och haft detta som min huvuduppgift så har jag så gott som alltid också planerat och budgeterat de andra arbeten jag haft att utföra eller leda.
Har sedan många år en enskild firma vilket ju också ställer vissa organisatoriska krav ska gudarna veta.
Styrelse & föreningsvana från många olika håll., inte minst Svenska ljussättareföreningen som jag varit med i sedan den tid då vi ännu kallade oss "Majmötet". (innan konstituerande)

Som författare av "den enfaldige teknikerns insiktsfullhet" såväl som andra mer konstvetenskapligt inriktade texter om i första hand bildkonsten, känner jag mig som en rätt så etablerad och någorlunda dokumenterad part i dessa sammanhang.

Tekniska färdigheter & kunskaper

För datorer, särskild utrustning eller maskiner osv

 

Erfaren av följande mjukvaror:

 

 

Operativsystem.

 

 

Microsoft Windows – normal användarnivå.

 

 

Macintosh operative systems 7-10.3– Avancerad nivå

 

 

Text

 

 

Microsoft office – hög nivå

 

 

Adobe PageMaker till Adobe indesign

– normal användarnivå

 

 

Keynote - normal användarnivå

 

 

Quark Express – viss erfarenhet

 

 

Bild

 

 

Adobe Photoshop 4-CS3 - Hög nivå

 

 

Adobe illustrator 7-9 - normal användarnivå

 

 

Claris Works & Apple Works– Hög nivå

 

 

Kaydara Motionbuilder 5.5 - normal användarnivå (mocap bearbetning se utb.)

 

 

CAD

 

 

VectorWorks 8-11– normal användarnivå

 

 

Claris Cad Hög nivå

 

 

Autocad – ringa erfarenhet

 

 

Ljussättning (plotting)

 

 

Maclux – Designer nivå

 

 

Wysiwyg – ringa erfarenhet

 

 

Ljus och Multimedia programmering

 

 

LC Edit (Lanbox) Ringa erfarenhet

 

 

SAM sc (Multimedia) Ringa erfarenhet

 

 

AVAB Safari – normal användarnivå

 

 

Macromedia Director MX - ringa erfarenhet

 

 

Film

 

 

iMovie – Normal användarnivå

 

 

Quicktime – Normal användarnivå

 

 

Ljud

 

 

Digidesign, Pro Tools – Ringa erfarenhet

 

 

Planeringssystem och Databasbearbetning

 

 

Microsoft Project – normal användarnivå

 

 

Microsoft excel - hög nivå

 

 

Filemaker Pro 3-9 & Advanced & developer– Designer nivå

 

 

SPCS manufacturing personal och ekonomi administration- hög nivå.

 

 

Webbpublicering

 

 

Dreamweaver...Adobe Go Live– normal användarnivå

 

 

Hårdvara…

 

 

Mycket väl fortrogen med det mesta som kan förekomma på en teater- Från perukmakeri till smedja, från scenkällare till tågvind, från high tech till sandsäckar.

De senaste åren har jag, i egenskap av teknisk säljare, ägnat huvudsakligen åt flera olika utvecklingsprojekt av framgångsrika scentekniska lösningar för många av Sveriges teatrar, arenor och andra typer av samlingslokaler.

Konstnärliga färdigheter & kunskaper

Musik, författande, teckning osv

 

Som sagt utbildad 81-83 och nu på senare tid också konstvetenskapliga universitetsstudier och lite fördjupningar i den digitala tekniken och ledarskapets vedermödor.


Verksam som målare/tecknare under flera år i egen ateljé och representerad i diverse små samlingsutställningar och salonger 83-87
Fortsatte med mitt Måleri i Sthlm under 1987-1989.
Därefter har huvudsakligen Ljussättningen och scenografin varit mitt bildspråk. Har gjort några hundra ljussättningar stora som små.

Bilder jag gör numera är oftast fotobaserade digitala historier. Har gjort affischer, pressbilder, videos, dvd.er och annat i olika teatersammanhang.

På senare år har min uppgift varit marknadsförarens och därur har förstås sprungit en hel del material, broschyrer, annonser, nyhetsbrev, budgetar, planeringar, resplaner och gud vet vad...Allt möjligt, som kan behövas för att driva effektiva och framgångsrika kampanjer av olika slag.

Övriga färdigheter & kunskaper

Utöver dem som angivits ovan.

 

God förmåga att uttrycka mig i bild, tal och skrift.

Körkort

 

 

BECDE – Vilket betyder: Personbil m tungt släp, Lastbil utan släp, Buss med tungt släp och Taxibehörighet.

 

 

Elevlicens för skärmflygning (paragliding)

Övrig information

 

 

Jag har valt referenser med lite olika relation till mig vilket jag hoppas ska ge en bredare samlad bild av mig och min yrkesverksamhet.

Men dem får du inte se här, publicerade på internet...

Eposta mig!

 

 

 

Back to top


1