Följande är saxat ur Norrlandsoperans reklam inför In Blancos återuppförande på dansens dag 2004.

Vid premiären hösten 2003 blev publiken så berörd och förbryllad att vi bestämde oss för att visa detta konstverk på nytt.
In Blanco förenar symbiotiskt ljuskonst med danskonst, ackompanjerat av tystnaden och Maria Callas smärtfyllda röst.
Den åldrande kroppens rörelse utforskar och bygger upp rummet omkring sig.
Stilla och rytmiskt förändras förutsättningarna av ljusets spel över ytorna.

In Blanco skapades med ambitionen att komma nuet riktigt nära.
När vi nu möter In Blanco på nytt är nuet förskjutet, tiden en annan efter nätter av vila och dagar av intryck.
Vad möter oss denna gång?

Kjell Nilsson har verkat som dansare, pedagog och koreograf genom fyra decennier.
Efter tiden vid Cramérbaletten, GöteborgsOperan och Danshögskolan har längtan drivit honom tillbaka norrut.
Med In Blanco öppnar Kjell Nilsson tanken för livet, dansarens eget, men samtidigt det mycket allmänmänskliga.

Johan Söderberg är snarare ljuskonstnär än ljussättare, även om han i sin profession ofta förenat de två rollerna.
NorrlandsOperan, Moderna Dansteatern, Glashuset och BildMuseet är några av de rum som han skapat i.
Hans ljusbild är mer än en fond för dansen. Som konstnär skapar han sitt eget verk i verket.


"Ja det är verkligen två konstverk och kommer så att vara timmen ut"

- Västerbottens Folkblad

1